Pirmadienis , 20 gegužės 2024
Pagrindinis / Gyvenimas / Asociacija „Green Academy“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą jos narių darbuotojų apmokymui

Asociacija „Green Academy“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą jos narių darbuotojų apmokymui

Asociacija „Green Academy“ jungia autoservisus, eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ir komunalines įmones. 2014 metų sausio mėn. Asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Autoservisų, ENTP ir komunalinių įmonių darbuotojų ir vadovų kvalifikacijos kėlimo, žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie įmonės reikmių ir rinkos pokyčių mokymai“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-267 pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, kurios uždavinys – gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių.

Nedidelių autoservisų, demontavimo įmonių ir komunalininkų įvaizdis Lietuvoje yra prastas – nešvara, netvarka, pasenę darbo metodai, prasta paslaugų ir aptarnavimo kokybė. Savo ruožtu įmonės kenčia dėl teisinio reglamentavimo blogo išmanymo, patikrinimų ir baudų, kurios atima plėtrai reikalingas įmonių lėšas. Mažos įmonės neįstengia pasamdyti aukštos kvalifikacijos specialistų, joms sunku užtikrinti kokybę.

4

Projekto tikslinės grupės – įmonių vadovai, ekologai, buhalteriai, vadybininkai, inžinieriai, mechanikai. Be ES lėšų atskirtis tarp modernių stambių autoservisų ir demontavimo įmonių ir mažų ar vidutinių įmonių didėtų, išstumdama mažus žaidėjus iš rinkos. Tik turėdamos pakankamai aukštos kvalifikacijos specialistus bei naudodamos pažangius valdymo ir klientų aptarnavimo metodus mažos įmonės gali konkuruoti su didžiosiomis, pagerinusios savo įvaizdį ir išnaudodamos turimą potencialą. Apmokyti darbuotojai atneš įmonėms pridėtinę vertę, padėdami išvengti nuobaudų dėl reguliavimų nesilaikymo, o pagerėjusi darbo kokybė pritrauks daugiau klientų, tai leis modernizuotis ir vykdyti plėtrą bei kurti darbo vietas. Projekto ribose apmokyti darbuotojai įgijo aukštesnę kvalifikaciją ir gali jaustis saugesni darbo rinkoje.

Projektas suteikė galimybę projekto dalyvių darbuotojams įgyti specifines žinias apie įmonėms privalomus teisės aktus bei jų veiklos reguliavimą, darbo optimizavimo bei geresnio įvaizdžio sukūrimo galimybes, kokybiško aptarnavimo būtinybę ir standartus, taip pagerinant jų konkurencingumą, įvaizdį, teisinių ir aplinkosauginių reguliavimų laikymąsi, sumažinti lyčių nelygybę ir diskriminavimą. Projekte jau sudalyvavo 30 asociacijos narių darbuotojų, kurie išklausė mokymus 7 temomis. Dar planuojama pavesti mokymus 10 temų.

Projektui įgyvendinti iš Europos socialinio fondo skirta 44.849,62 Eur projekto finansavimo lėšų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Taip pat skaitykite

Kaip normuoti CBD šuniui?

Endokanabinoidų sistema yra ryškus fenomenas daugumai gyvūnų, įskaitant šunis. Naujausi moksliniai tyrimai atskleidė jo vaidmenį ...