Pirmadienis , 20 gegužės 2024
Pagrindinis / Gyvenimas / Vinco Krėvės knyga „Pagunda”

Vinco Krėvės knyga „Pagunda”

Vincas Krėvė, Pagunda: apysaka, atsiminimai, atsitikimai, Vilnius: VMMD Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, 2013.

2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio buto-muziejaus projektą „Drąsiausias Lietuvos politinis ir karinis žygis“, muziejus parengė ir išleido knygą, skirtą Klaipėdos krašto atgavimo 90-mečiui paminėti – Vincas Krėvė, Pagunda: apysaka, atsiminimai, atsitikimai, Vilnius: VMMD Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus, 2013 (228 p.).

Vinco Krėvės knyga "Pagunda"
Vinco Krėvės knyga „Pagunda”

Vinco Krėvės istorinė ir politinė apysaka „Pagunda“ iš Amerikos į Lietuvą keliavo beveik septynis dešimtmečius! Pirmą kartą „Pagunda“ buvo atspausdinta 1950 m. Čikagos „Naujienose“ (Nr. 184–200) Vinco Baltaūsio slapyvardžiu. 1953 m. buvo perspausdinta Čikagos Lietuvių literatūros draugijos išleistoje sukaktuvinėje knygelėje „Vincas Krėvė-Mickevičius. Rašytojo 70 metų sukaktis“. 1965 m. „Pagunda“ buvo išversta į anglų kalbą (vertė Raphael Sealey) ir išleista Niujorke. Tik 2013 m. Vinco Krėvės muziejaus iniciatyva ši apysaka buvo išleista ir Vilniuje.

Projekto autorius ir knygos sudarytojas – Vinco Krėvės muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius – „Laiške skaitytojui“ pristato knygos genezę, o įvadiniame straipsnyje aptaria Krėvės vaidmenį XX a. istorinių įvykių kontekste. Šią knygą sudaro trys dalys: Krėvės apysaka „Pagunda“ (I skyrius – Apysaka), rašytojo politiniai memuarai (II skyrius – Atsiminimai) ir dar pora publikacijų bei interviu su Krėve (III skyrius – Atsitikimai). Knygoje skelbiamus tekstus iliustruoja archyvinės nuotraukos ir dailininkės Gražinos Didelytės (1938–2007) piešiniai iš ciklo „Dainavos klodai: tarp ledynmečio ir dabarties“. Knygos viršelį puošia iškiliam dzūkui dedikuotas dailininkės darbas „Krivulė Krėvei“. Projektą ir knygos išleidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir ūkininkas Kamal Zulfijev iš Šalčininkų rajono.

Atvykę į Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinį butą-muziejų Vilniuje (Tauro g. 10-1), galėsite pavartyti ir įsigyti naujausią bei vienintelį Lietuvoje Krėvės apysakos „Pagunda“ leidimą. Krėvės tekstai išlieka aktualūs ir šiuolaikiniam skaitytojui, nes istorija turi tendenciją kartotis. Imkite ir skaitykite naująją knygą!

Taip pat skaitykite

Kaip normuoti CBD šuniui?

Endokanabinoidų sistema yra ryškus fenomenas daugumai gyvūnų, įskaitant šunis. Naujausi moksliniai tyrimai atskleidė jo vaidmenį ...